מי אנחנו

אנו קבוצה של יהודים ולא-יהודים-ישראלים שנפגשים בשבתות ובמהלך השבוע על מנת לעבוד את אלוהי ישראל ואת משיחו ישוע המשיח
אנו מאמינים בהכרזה “שמע ישראל ה’ אלוהינו ה’ אחד”. אנו מאמינים שאלוהים הוא נצחי, ללא שעור, אינו משתנה בישותו, חכמתו, כוחו, קדושתו, צדקתו, טובו ואמיתות הווייתו. אנו מאמינים באלוהים הקיים כאחדות מורכבת: אלוהים האב, אלוהים הבן, שהוא המימרה האלוהית אשר לבשה בשר וירדה לעולם להושיע את האדם, ורוח הקודש, היא השכינה. ביחד יוצרות שלוש ישויות אלה את אלוהים האחד שאינו יחיד.

אנו מאמינים שדבר האלוהים הוא התנ”ך – תורה, נביאים כתובים – והברית החדשה, שנכתבו כולם בהשראת האלוהים. הם אמיתיים ותקפים עד היום.

אנו נפגשים בשבתות כיוון שאנו רואים את יום השבת כיום שיש להקדישו לאלוהי ישראל בתפילה ובקריאת דברו. אנו חוגגים את חגי ישראל ורואים בהם את השתקפות נפלאות האלוהים בעבר, בהווה ובעתיד. אנו מוצאים בחגי ישראל את הרמיזה למשיח ישראל, ולפיכך אנו יוצקים בהם גם את המשמעות הנבואית שהם מסמלים. משמעות זו היא קיומו של משיח ישראל כגואל, כפודה וכמציל.

הזהות שלנו כיהודים חשובה לנו. אנו, כיהודים משיחיים, רואים בעצמנו חלק בלתי נפרד מעם ישראל ומאמינים בהבטחות ה’ לעמו, הן לשיבת ציון והן להקמת ממלכת כוהנים וגוי קדוש.
אנו רואים את הקריאה החשובה לעמנו להיות אור לגויים ולהעיר בגויים את האמונה באלוהי ישראל ובמשיחו, ולכן השותפות בינינו לבין אנשים מבני האומות המאמינים באלוהי ישראל ובמשיחו נראית לנו כטבעית וכחלק מתכנית האלוהים, ואנו רואים בהם את המצטרפים לעדת ישראל כשם שעשתה רות המואביה.
כמאמינים או ככאלה החושבים שראו את האור ומצאו את האמת, אנו מאמינים שעלינו לחלק, מתוך אהבה, את אמונתנו עם עם ישראל ולהצביע בפניו על משיח ישראל.